Werkwijze

 1. Intake

  Het eerste gesprek zal een kennismakingsgesprek zijn waarin de hulpvraag wordt besproken.

 2. Doelen opstellen

  Na de diagnostiek worden doelen opgesteld en wordt een voorstel voor de verdere behandeling met u besproken.

 3. Afspraken plannen

  Afspraken worden vooruit ingepland, meestal om de week. In deze tijd tussen de afspraken door kunt u de huiswerkopdrachten uitvoeren.

 4. Behandeling/Advies

  De behandeling is afgestemd op de doelen die samen met de therapeut zijn opgesteld. U bepaald welke doelen voor u van belang zijn om aan te werken. U behoud de regie.

 5. Evaluatie

  Nadat in de behandelingen alle doelen en adviezen aan bod zijn geweest, vindt er een evaluatie plaats. Ter afronding ontvangt de verwijzer altijd een verslag van de behandeling. Op verzoek ontvangt u een kopie hiervan.