Niet Aangeboren Hersenletsel

NAH, niet aangeboren hersenletsel is een begrip dat veel voorkomt en waar veel mensen mee te
maken krijgen. Het zet je leven en die van je omgeving volledig op zijn kop. Er komt zoveel op je af en
het voelt vaak alsof je weer opnieuw moet beginnen. Ondanks dat NAH veel voorkomt, is er nog veel
onduidelijk en weten mensen vaak niet wat de mogelijkheden zijn.

De ergotherapeut observeert de cliënt tijdens dagelijkse handelingen. Bij cliënten met neurologische
problematiek wordt het handelen op motorisch en procesmatig gebied beoordeeld. Hierbij wordt er
gekeken naar de planning, herkenning, geheugen en uitvoering van de activiteit. Problemen kunnen
veroorzaakt worden door bijvoorbeeld krachtsverlies, geheugenproblemen, concentratie en tempo.
Bij veel mensen met een NAH treden daarnaast veranderingen op in gedrag en karakter zoals sneller
prikkelbaar of angstig zijn of er ontstaan problemen met communiceren. De ergotherapeut traint
dagelijkse vaardigheden met de cliënt die belangrijk zijn voor hem of haar.

Een ergotherapeut kan hierin hulp bieden in de vorm van cognitieve revalidatie therapie. Deze
behandeling richt zich op:

  • Uitleg over de werking van de hersenen en het hersenletsel in relatie tot de dagelijkse
    activiteiten.
  • Oefenen van de cognitieve vaardigheden die bepalend zijn voor het functioneren om te zien
    of deze vaardigheden kunnen verbeteren.
  • Aanleren van compensatiestrategieën voor stoornissen die niet meer herstellen.
    Leren toepassen van compensatiestrategieën in dagelijkse activiteiten die voor u belangrijk zijn.