Vergoedingen

Ergotherapie wordt vergoed vanuit het basispakket van alle zorgverzekeraars. Er wordt uit de
basisverzekering maximaal 10 uur per kalenderjaar vergoed. De meeste hulpvragen kunnen goed
binnen 10 uur behandeld worden. Houdt u er rekening mee dat ergotherapie meetelt voor het eigen
risico van uw zorgverzekering.

Regelmatig worden er vanuit de aanvullende verzekering ook extra uren vergoed. Voordat deze uren
aangesproken kunnen worden, zullen eerst de uren uit het basispakket benut worden. De overige
voorwaarden kunt u nalezen in uw polisvoorwaarden.