Wat doet een ergotherapeut?

Als ergotherapeut begeleid ik mensen om beperkingen in de dagelijkse activiteiten te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Het doel is altijd dat de cliënt zo lang mogelijk kan blijven doen wat hij/zij wilt.

Bij ergotherapie staan de dagelijkse activiteiten centraal die de cliënt belangrijk vind. Als ergotherapeut zoek ik samen met de cliënt naar oplossingen voor problemen bij deze dagelijkse activiteiten. Ik kijk daarbij naar de woon-werk en sociale omgeving van mijn cliënt. Ik ontvang de mensen in mijn praktijk in Zwijndrecht om samen de dagindeling in kaart te brengen met als doel om een optimale balans te creëren tussen de belasting en belastbaarheid. Daarbij brengen we in kaart welke activiteiten de klachten verergeren en op welke manier u weer grip kunt uitoefenen op de klachten. Denk hierbij aan pijn-, vermoeidheid-, en overprikkelingsklachten. Ook voer ik huis aan huis bezoeken uit om in de woonomgeving te analyseren welke hulpmiddelen en/of voorzieningen er nodig zijn.

Daarbij sta ik ook in nauw contact met eventueel een revalidatie- of huisarts en POH-GGZ, psychologen, fysiotherapeut en andere therapeuten.