Chronische beperkingen

Hierbij kan gedacht worden aan een scale van ziektebeelden zoals MS, CVA, Traumatisch hersenletsel, reumatische aandoeningen, artrose, epilepsie, herstel van kanker, COPD, COVID-19, chronische pijn en chronische vermoeidheid.

Begeleiden en coaching  bij het vinden van een zinvolle dag-invulling:

  • Werk;
  • Hobby’s;
  • Sociale contacten;
  • Dagbesteding.

Advies en behandeling bij problemen en beperkingen in het uitvoeren van betekenisvolle activiteiten:

  • Opnieuw aanleren van handelingen ;
  • Een alternatieve manier van handelen aanleren;
  • (Tijdelijk) compenseren d.m.v. een hulpmiddel;
  • Balans vinden tussen belasting en belastbaarheid;
  • Ergonomische en gewrichtsbeschermende
  • Cognitieve principes leren toepassen.