Algemene voorwaarden 

 1. Behandeling
  De behandeling die Ergotherapie Eenhoorn biedt kenmerkt zich aan de praktische
  toepasbaarheid welke volledig wordt afgestemd op jouw dagelijks leven (thuissituatie,
  werk/dagbesteding, vrije tijd en sociale contacten) waardoor jij direct aan de slag kan. De
  behandeling is gericht op het verbeteren van jouw balans en energieverdeling. Een
  individueel behandeltraject bestaat uit tien contacturen. De eerste contacten volgen kort op
  elkaar en geven inzicht in de klachten. Middels praktische tips en handvatten worden
  veranderingen in jouw dagelijks leven aangebracht. De volgende contacturen richten zich op
  de implementatie van deze tips en op het evalueren hiervan. Deze contactmomenten zullen
  verder uit elkaar liggen. Per individu zal bekeken worden wat de beste methode is voor
  optimaal herstel. Ergotherapie Eenhoorn gaat ervan uit dat in tien contacturen verbetering
  kan worden aangetoond.
 2. Vergoeding en verwijzing
  Alle behandelingen die Ergotherapie Eenhoorn biedt zijn opgenomen in het basispakket van
  alle zorgverzekeringen. U hebt recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar, waarbij
  sommige verzekeraars meer vergoeden. Wanneer u al aanspraak hebt gemaakt op uw
  eigen risico, hoeft u voor deze behandeling niks te betalen. Als u nog niks hebt betaald, dan
  zijn de kosten maximaal het bedrag van uw eigen risico. Naast het aanspraak maken op
  behandelingen vanuit de verzekering bestaat ook de mogelijkheid te factureren aan uw
  werkgever of particulier te betalen.

  Een verwijzing is gewenst vanuit je huisarts/arbo-arts of andere specialist. Echter is niet voor
  iedere zorgverzekeraar een verwijzing noodzakelijk. Of een verwijzing noodzakelijk is kunt u
  navragen bij uw zorgverzekeraar.

 3. Behandelafspraken
  Ergotherapie Eenhoorn heeft één praktijk ruimte waar gesprekken kunnen plaatsvinden, in
  Zwijndrecht. Daarnaast behoren gesprekken bij uw thuis of op het werk tot de
  mogelijkheden. Indien gewenst is behandeling via Skype of Face time ook mogelijk.
  De duur per afspraak varieert, maar is meestal 1 uur per keer. Indien u een afspraak niet
  kunt nakomen, dient u deze 24 uur van te voren af te zeggen. Bij het niet afmelden of
  vergeten van een afspraak wordt er een vergoeding van 30 euro bij u in rekening
  gebracht.
 4. Bescherming persoonsgegevens
  Ergotherapie Eenhoorn vindt het belangrijk dat je privacy goed wordt geborgd. Voor meer
  informatie raad ik u aan het privacyreglement te lezen op de website, hierin staat vermeld
  hoe ik omga met uw persoonsgegevens.
 5. Klacht of complimenten
  Ergotherapie Eenhoorn vindt het belangrijk dat klanten tevreden zijn over de behandeling.
  Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent, heeft u een klacht of andere verwachtingen
  van het behandeltraject, bespreek dit met uw therapeut. Wanneer u er niet uitkomt mag u
  een melding doen bij www.klachtenloktetparamedici.nl. Ook complimenten zijn welkom om te
  bespreken en mogen gemeld worden op www.zorgkaartnederland.nl.