Onze dienstverlening

Preventie & werkplekonderzoek

Dat het positief is voor de maatschappij als mensen langer gezond blijven is niet onbekend. Maar wist u dat dit ook positief is voor uw bedrijf. Gezonde, betrokken en ontwikkelde medewerkers hebben vaak meer werkplezier, verzuim verminderd en de productiviteit ligt over het algemeen hoger. Er wordt verwacht dat mensen steeds langer doorwerken waardoor de gemiddelde leeftijd van werkende stijgt. Ook veranderd de technologie voortdurend, dit vraagt  dat werknemers en werkgevers zich snel aanpassen. Werknemers en werkgevers die er voor zorgen dat ze fit blijven zullen langer met plezier en in gezondheid kunnen blijven werken.

Bij preventie op de werkvloer wordt holistisch gekeken. De volgende onderwerpen spelen een belangrijke rol bij preventie:

 • Gezondheid; Gezond eten & bewegen
 • Betrokkenheid bij het algehele systeem van de medewerkers
 • Werkplezier
 • Ontwikkeling
 • Belasting; fysiek & psychisch

Ervaart u pijn of ongemak aan uw lichaam? Ergotherapie Eenhoorn komt graag bij u langs om klachten te verminderen of voorkomen. Wij analyseren uw totale werkomgeving aan de hand van de vijf W’s:

 • Werktaken
 • Werktijden
 • Werkdruk
 • Werkhouding/-wijze
 • Werkplek

Daarnaast kijkt ergotherapie Eenhoorn samen met u naar al uw dagelijkse activiteiten. Naar aanleiding van een gesprek en observatie krijgt u adviezen en tips om klachten te verminderen of in de toekomst te voorkomen. Door op locatie uit te proberen ervaart u direct verandering. Tevens ontvangt u een schriftelijke rapportage met de adviezen.

Tijdens de coaching omtrent preventie komen de bovengenoemde onderwerpen aan bod. Heeft u vragen omtrent dit onderwerp, neem dan gerust contact op met ergotherapie Eenhoorn.

Chronische aandoening

en Vermoeidheid

Een chronische aandoeningen is een verzamelnaam voor verschillende ziekten of aandoeningen. In Nederland heeft ruim een kwart van de mensen één of meerdere chronische aandoeningen. Hierbij valt te denken aan pijnklachten, een beroerte of hart- en vaatziekten.

Een chronische aandoening betekent vaak dat u zich in het dagelijks leven noodgedwongen moet aanpassen aan uw beperkingen. U zult merken dat een aanpassing soms lang nuttig blijft. Helaas komt het ook voor dat u zich steeds opnieuw moet aanpassen aan uw veranderende situatie.

Ergotherapie Eenhoorn gaat graag met u in gesprek over uw beperkingen en uw hulpvraag. Samen kunnen we nadenken hoe we kunnen realiseren dat u zo optimaal mogelijk functioneert in het dagelijks leven en dat u zo uw zelfredzaamheid verbetert.

Voorbeelden waar u aan kunt denken zijn:

 • Het verplaatsen binnen en buitenshuis
 • De uitvoering van het huishouden
 • Vrijetijdsbesteding
 • Sociale contacten onderhouden
 • Werk gerelateerde vragen

Veelal bestaat de behandeling uit het oefenen van dagelijkse activiteiten. U kunt zo geadviseerd worden om activiteiten anders uit te voeren of om bijvoorbeeld een hulpmiddel uit te proberen.

Bij chronische aandoeningen is vermoeidheid en overbelasting vaak aanwezig. U kunt begeleidt worden bij het indelen van uw dagen. Samen kunnen we er achter komen wat u aan kunt op een dag en hoe u het beste met uw energie om kunt gaan om overbelasting te voorkomen of verminderen.

Stress &

Burn-out begeleiding

Stress is niets minder dan spanning. Of deze spanning schadelijk is voor iemand hangt af van hoeveel stress (spanning) iemand aan kan. Wanneer er over stress gesproken wordt dan gaat het bijna altijd over te veel stress. Dit terwijl stress eenmaal bij ons leven hoort. Stress zorgt ervoor dat we kunnen presteren, het zorgt voor focus. Maar wanneer de belasting te hoog is, en er dus een ongezonde spanning ontstaat, dan kan dit schadelijk zijn voor de gezondheid. Alles draait om de balans, of het vinden daarvan, van spanning en ontspanning. Stress heeft verschillende symptomen. Het kan zich fysiek en / of psychisch uiten.

Enkele voorbeelden van symptomen zijn:

 • Fysieke ongemakken zoals hoofdpijn of nekpijn
 • Vermoeidheid en concentratieproblemen
 • geheugenproblemen
 • Slaapproblematiek
 • Prikkelbaar zijn
 • Ongelukkig of somber voelen
 • Drang naar alcohol, sigaretten en / of drugs zijn aanwezig
 • Sneller in conflicten terecht komen

Er zijn verschillende redenen van het ontstaan van een disbalans. Iemands persoonlijkheid, eigenschappen, vaardigheden en leefstijl kunnen een disbalans veroorzaken. Ergotherapie Eenhoorn kan u helpen bij het in kaart brengen en herkennen van uw stressoren, adviezen omtrent omgaan met stress, meer zelfkennis. Het uiteindelijke doel is minder stress en een algehele hogere productiviteit.

Re-intergratie /

Verzuim

Ziekteverzuim kan natuurlijk altijd gebeuren. Als u of uw medewerker door ziekte niet snel verwacht terug te keren op het werk dan is dat voor zowel werknemer als werkgever erg vervelend. Veelal onderneemt u beide allerlei activiteiten om weer te kunnen starten met werken. Helaas kan door verschillende reden re-integratie bemoeilijkt worden.

Het eerste ziektejaar wordt spoor 1 genoemd. Vrijwel het hele eerste jaar staat in het teken van terugkeren naar eigen werk of een andere functie binnen het eigen bedrijf. Het tweede ziektejaar wordt spoor 2 genoemd. Het tweede jaar staat in het teken van het vinden van werk bij een andere werkgever. Bij ergotherapie Eenhoorn worden spoor 1 en spoor 2 trajecten uitgevoerd.

Bij langdurige ziekteverzuim speelt vaak diverse problematiek waardoor het vaak niet mogelijk is om direct weer volledig aan de slag te gaan. Door professionele begeleiding van ergotherapie Eenhoorn wordt de kans op terugkeren in arbeid aanzienlijk vergroot.

Ergotherapie Eenhoorn denkt graag met u mee om re-integratie te realiseren. Een ergotherapeut heeft een holistische kijk en stelt het betekenisvol handelen van de cliënt centraal. Hierdoor is een ergotherapeut bij uitstek geschikt om een re-integratietraject te begeleiden. Ergotherapie Eenhoorn werkt dan ook aan de hand van ergotherapeutische principes. Dit betekend:

 • Bij ergotherapie Eenhoorn staat de cliënt en zijn systeem centraal
 • Ergotherapie Eenhoorn heeft kennis van verschillende ziektebeelden en ziet hierdoor de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden
 • De doelen in een traject bij ergotherapie Eenhoorn worden zo veel mogelijk afgestemd op de wensen van werkgever en werknemer voor zo ver de wet- en regelgeving dit toelaat

Bij vragen of interesse kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen.